AKTUALNOŚCIImporterzy równolegli muszą przypominać o korzyściach

Istnieje konieczność ciągłego przypominania o korzyściach płynących z importu równoległego, którego rynek systematycznie rośnie i ma ogromny potencjał, który trzeba wykorzystać – tymi słowami można podsumować VI Forum Importu Równoległego, które odbyło się 12 października br. w Warszawie.

Otwierając konferencję, Tomasz Dzitko, Prezes Stowarzyszenia Importerów Równoległych Produktów Leczniczych, mówił o nowych wymaganiach, przed którymi staje cały rynek farmaceutyczny, w tym również importerzy...

więcej

Już niedługo VI Forum Importu Równoległego

Jak zapewnić dostęp do tańszych leków refundowanych? Co przyniesie system raportowania dla branży farmaceutycznej? W jaki sposób będzie działać weryfikacja autentyczności leków w Polsce i Europie? Jak zmieniał się rynek importu równoległego w ostatnich latach?

Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań udzielą eksperci podczas dorocznej konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych. VI Forum Importu Równoległego zatytułowane W drodze do wielkich zmian, odbędzie...

więcej

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu polskiego NMVO

W związku z powołaniem Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL) informujemy o otwartym konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu, który pokieruje działaniami organizacji. Profil kandydata został szczegółowo opisany w załączonych do ogłoszenia plikach (w wersji polskiej i angielskiej). Prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres kariera@nmvo.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września 2017 r.

Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków została powołana 5 lipca 2017...

więcej

Powstało polskie NMVO

5 lipca 2017 r. powołana została Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków KOWAL, której celem jest stworzenie i wdrożenie informatycznego systemu kontroli autentyczności produktów leczniczych.

Obowiązek utworzenia przez przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego poszczególnych krajów członkowskich Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków wynika wprost z dyrektywy unijnej 2011/62/EU, tzw. Dyrektywy fałszywkowej, i implementującej ją do polskiego prawa ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o...

więcej

”Tak” dla refundacji importu równoległego

W ramach konsultacji społecznych Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych wielokrotnie kierowało do Ministra Zdrowia pisma w sprawie zmian w ustawie refundacyjnej umożliwiających refundację leków z importu równoległego. Niektóre z nich znalazły się w obecnie procedowanej nowelizacji Ustawy.

Kluczowym postulatem SIRPL jest wyłączenie leków z importu równoległego spod ustawowej definicji odpowiednika. Leki z importu równoległego nie są odpowiednikami, ale tymi samymi produktami pochodzącymi z...

więcej

Zmiany w prawie farmaceutycznym

W dniu 5 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych wystosowało do Ministra Zdrowia pismo w sprawie zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne, kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania dla importu równoległego w Polsce.

Zmiany doprecyzowują przepisy związane z wydawaniem pozwolenia na import równoległy. SIRPL proponuje, aby pozwolenia podlegały analogicznym przepisom jak  te wydawane producentom, co zniwelowałoby nieuzasadnione różnicowanie pozycji prawnej firm farmaceutycznych i...

więcej

Ministerstwo Zdrowia popiera import równoległy

Życzymy sobie więcej leków z importu równoległego – powiedział Krzysztof Łanda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia podczas swojego wystąpienia na V Forum Importu Równoległego, które odbyło się 6 października w Warszawie.

Podczas otwarcia V Forum Tomasz Dzitko, Prezes Stowarzyszenia Importerów Równoległych Produktów Leczniczych mówił o sukcesach, dyskryminacji i wyzwaniach, jakie stoją przed importem równoległym.

Jako Gość...

więcej

Zbliża się V Forum Importu Równoległego

W jaki sposób zwiększyć dostęp polskich pacjentów do leków? Jak obniżyć ceny leków w Polsce? W jaki sposób wdrażana będzie w Polsce tzw. Dyrektywa fałszywkowa? Co przyniesie nowelizacja Ustawy refundacyjnej? Jak zmieniał się rynek importu równoległego w ostatnich latach?

Doroczna konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych zbliża się wielkimi krokami. Jubileuszowe V Forum Importu Równoległego zatytułowane Nowe wyzwania dla przemysłu, więcej korzyści dla...

więcej

IV Forum Importu Równoległego za nami

Rynek farmaceutyczny ciągle się zmienia, a importerzy równolegli nie pozostają w tyle stawiając przed sobą coraz to odważniejsze cele – tymi słowami można podsumować IV Forum Importu Równoległego, które odbyło się 3 grudnia w Warszawie. Coroczna konferencja, organizowana przez Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych w celu przełamywania barier i popularyzacji tego zjawiska, przyniosła wiele nowych informacji i pokazała, jak trudne będą najbliższe lata nie tylko dla importerów równoległych,...

więcej

Naruszenie obowiązku notyfikacji ustawy do KE

W związku z nadaniem biegu legislacyjnego projektowi ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne SIRPL zwróciło uwagę w oficjalnym piśmie do Sejmowej Komisjo Zdrowia na bezwzględną konieczność wypełnienia przez Polskę obowiązków wynikających z Dyrektywy 98/34/EC w zakresie funkcjonowania krajowego sytemu notyfikacji norm i aktów prawnych przed rozpoczęciem prac nad projektem.

Etap postępowania przedustawowego, jakim jest notyfikacja, wynika z aktów ponadustawowych, do przestrzegania których Polska zobowiązała...

więcej