AKTUALNOŚCI”Tak” dla refundacji importu równoległego

W ramach konsultacji społecznych Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych wielokrotnie kierowało do Ministra Zdrowia pisma w sprawie zmian w ustawie refundacyjnej umożliwiających refundację leków z importu równoległego. Niektóre z nich znalazły się w obecnie procedowanej nowelizacji Ustawy.

Kluczowym postulatem SIRPL jest wyłączenie leków z importu równoległego spod ustawowej definicji odpowiednika. Leki z importu równoległego nie są odpowiednikami, ale tymi samymi produktami pochodzącymi z...

więcej

Zmiany w prawie farmaceutycznym

W dniu 5 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych wystosowało do Ministra Zdrowia pismo w sprawie zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne, kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania dla importu równoległego w Polsce.

Zmiany doprecyzowują przepisy związane z wydawaniem pozwolenia na import równoległy. SIRPL proponuje, aby pozwolenia podlegały analogicznym przepisom jak  te wydawane producentom, co zniwelowałoby nieuzasadnione różnicowanie pozycji prawnej firm farmaceutycznych i...

więcej

Ministerstwo Zdrowia popiera import równoległy

Życzymy sobie więcej leków z importu równoległego – powiedział Krzysztof Łanda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia podczas swojego wystąpienia na V Forum Importu Równoległego, które odbyło się 6 października w Warszawie.

Podczas otwarcia V Forum Tomasz Dzitko, Prezes Stowarzyszenia Importerów Równoległych Produktów Leczniczych mówił o sukcesach, dyskryminacji i wyzwaniach, jakie stoją przed importem równoległym.

Jako Gość...

więcej

Zbliża się V Forum Importu Równoległego

W jaki sposób zwiększyć dostęp polskich pacjentów do leków? Jak obniżyć ceny leków w Polsce? W jaki sposób wdrażana będzie w Polsce tzw. Dyrektywa fałszywkowa? Co przyniesie nowelizacja Ustawy refundacyjnej? Jak zmieniał się rynek importu równoległego w ostatnich latach?

Doroczna konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych zbliża się wielkimi krokami. Jubileuszowe V Forum Importu Równoległego zatytułowane Nowe wyzwania dla przemysłu, więcej korzyści dla...

więcej

IV Forum Importu Równoległego za nami

Rynek farmaceutyczny ciągle się zmienia, a importerzy równolegli nie pozostają w tyle stawiając przed sobą coraz to odważniejsze cele – tymi słowami można podsumować IV Forum Importu Równoległego, które odbyło się 3 grudnia w Warszawie. Coroczna konferencja, organizowana przez Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych w celu przełamywania barier i popularyzacji tego zjawiska, przyniosła wiele nowych informacji i pokazała, jak trudne będą najbliższe lata nie tylko dla importerów równoległych,...

więcej

Naruszenie obowiązku notyfikacji ustawy do KE

W związku z nadaniem biegu legislacyjnego projektowi ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne SIRPL zwróciło uwagę w oficjalnym piśmie do Sejmowej Komisjo Zdrowia na bezwzględną konieczność wypełnienia przez Polskę obowiązków wynikających z Dyrektywy 98/34/EC w zakresie funkcjonowania krajowego sytemu notyfikacji norm i aktów prawnych przed rozpoczęciem prac nad projektem.

Etap postępowania przedustawowego, jakim jest notyfikacja, wynika z aktów ponadustawowych, do przestrzegania których Polska zobowiązała...

więcej

List do Ministra Igora Radziewicza-Winnickiego

W związku z przekazaniem do Sejmowej Komisji Zdrowia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych, jako organizacja reprezentatywna dla polskich importerów równoległych, zwróciło się do Ministra Igora Radziewicza-Winnickiego o zorganizowanie spotkania służącego wypracowaniu jeszcze przed posiedzeniami Komisji Zdrowia odpowiednich rozwiązań regulujących materię ujętą w projekcie, a związaną bezpośrednio z...

więcej

Odbyło się III Forum Importu Równoległego

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Importerów Produktów Leczniczych zorganizowało Forum Importu Równoległego, które odbyło się 25 września w Warszawie. Celem inicjatywy jest popularyzacja równoległego obrotu lekami w Polsce oraz wypracowanie dialogu na temat możliwości i korzyści dla pacjentów, farmaceutów i systemu ochrony zdrowia. W tym roku głównym tematem był rynek importu równoległego w Niemczech, stanowiący pozytywny przykład wsparcia importu równoległego przez ustawodawcę. Coroczna konferencja skierowana jest...

więcej

Importerzy równolegli walczą o tańsze leki dla pacjentów

W związku z przygotowywaną nowelizacją Ustawy refundacyjnej importerzy równolegli zrzeszeni w SIRPL ponownie przesłali do Ministerstwa Zdrowia swoje propozycja zmian w Ustawie, które zwiększą dostęp pacjentów do tańszych leków refundowanych oraz pozwolą na oszczędności NFZ. Zwracają także uwagę na to, że obecne brzmienie Projektu Ustawy jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej oraz naraża Polskę na postępowanie przed Komisją Europejską.

więcej

Importerzy równolegli chcą zmienić refundację

Import równoległy funkcjonuje w Polsce od 2004 r., jednak zaniedbania legislacyjne w zakresie wprowadzania leków z importu równoległego na listy refundacyjne utrudniają pacjentom dostęp do tańszych leków. Importerzy skierowali niedawno do Ministerstwa Zdrowia propozycje zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (projekt z dnia 18.09.2013 r.).

W wyniku przeprowadzonych konsultacji prawnych Stowarzyszenie Importerów...

więcej