AKTUALNOŚCIIV Forum Importu Równoległego za nami

Rynek farmaceutyczny ciągle się zmienia, a importerzy równolegli nie pozostają w tyle stawiając przed sobą coraz to odważniejsze cele – tymi słowami można podsumować IV Forum Importu Równoległego, które odbyło się 3 grudnia w Warszawie. Coroczna konferencja, organizowana przez Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych w celu przełamywania barier i popularyzacji tego zjawiska, przyniosła wiele nowych informacji i pokazała, jak trudne będą najbliższe lata nie tylko dla importerów równoległych,...

więcej

Naruszenie obowiązku notyfikacji ustawy do KE

W związku z nadaniem biegu legislacyjnego projektowi ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne SIRPL zwróciło uwagę w oficjalnym piśmie do Sejmowej Komisjo Zdrowia na bezwzględną konieczność wypełnienia przez Polskę obowiązków wynikających z Dyrektywy 98/34/EC w zakresie funkcjonowania krajowego sytemu notyfikacji norm i aktów prawnych przed rozpoczęciem prac nad projektem.

Etap postępowania przedustawowego, jakim jest notyfikacja, wynika z aktów ponadustawowych, do przestrzegania których Polska zobowiązała...

więcej

List do Ministra Igora Radziewicza-Winnickiego

W związku z przekazaniem do Sejmowej Komisji Zdrowia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych, jako organizacja reprezentatywna dla polskich importerów równoległych, zwróciło się do Ministra Igora Radziewicza-Winnickiego o zorganizowanie spotkania służącego wypracowaniu jeszcze przed posiedzeniami Komisji Zdrowia odpowiednich rozwiązań regulujących materię ujętą w projekcie, a związaną bezpośrednio z...

więcej

Odbyło się III Forum Importu Równoległego

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Importerów Produktów Leczniczych zorganizowało Forum Importu Równoległego, które odbyło się 25 września w Warszawie. Celem inicjatywy jest popularyzacja równoległego obrotu lekami w Polsce oraz wypracowanie dialogu na temat możliwości i korzyści dla pacjentów, farmaceutów i systemu ochrony zdrowia. W tym roku głównym tematem był rynek importu równoległego w Niemczech, stanowiący pozytywny przykład wsparcia importu równoległego przez ustawodawcę. Coroczna konferencja skierowana jest...

więcej

Importerzy równolegli walczą o tańsze leki dla pacjentów

W związku z przygotowywaną nowelizacją Ustawy refundacyjnej importerzy równolegli zrzeszeni w SIRPL ponownie przesłali do Ministerstwa Zdrowia swoje propozycja zmian w Ustawie, które zwiększą dostęp pacjentów do tańszych leków refundowanych oraz pozwolą na oszczędności NFZ. Zwracają także uwagę na to, że obecne brzmienie Projektu Ustawy jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej oraz naraża Polskę na postępowanie przed Komisją Europejską.

więcej

Importerzy równolegli chcą zmienić refundację

Import równoległy funkcjonuje w Polsce od 2004 r., jednak zaniedbania legislacyjne w zakresie wprowadzania leków z importu równoległego na listy refundacyjne utrudniają pacjentom dostęp do tańszych leków. Importerzy skierowali niedawno do Ministerstwa Zdrowia propozycje zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (projekt z dnia 18.09.2013 r.).

W wyniku przeprowadzonych konsultacji prawnych Stowarzyszenie Importerów...

więcej

Wnioski z II Forum Importu Równoległego

Polskiego społeczeństwa nie stać na ignorowanie importu równoległego – taki jest najważniejszy wniosek płynący z zakończonego wczoraj II Forum Importu Równoległego.

Mimo iż Polacy zarabiają zdecydowanie mniej, muszą płacić za leki innowacyjne więcej niż Niemcy, Brytyjczycy czy Duńczycy. Wszystko z powodu braku regulacji stymulujących rozwój importu...

więcej

II Forum Importu Równoległego 2013

Ocena problemu niedoborów leków w Europie, analiza systemów refundacji i wspierania substytucji, oszczędności z importu równoległego i handel równoległy w polityce konkurencji Komisji Europejskiej – to tylko niektóre zagadnienia, które zostaną zaprezentowane 26 września podczas II Forum Importu Równoległego przez ekspertów z kraju i zagranicy.

Tegoroczne Forum zatytułowane Pakiet dla dystrybucji równoległej w Polsce zostało podzielone na dwie części tematyczne dotyczące zagadnień najczęściej poruszanych w...

więcej

Import równoległy w Parlamencie Europejskim

Informacja prasowa

2,5 miliarda euro oszczędności dzięki importowi równoległemu dla Europejczyków

Każdego roku służba zdrowia i pacjenci oszczędzają setki milionów euro dzięki importowi równoległemu – takie wnioski płyną z raportów zaprezentowanych w Parlamencie Europejskim.

Profesor Kjeld Møller Pedersen z University of Southern Denmark, renomowany duński ekonomista specjalizujący się w temacie ochrony zdrowia, przedstawił wnioski płynące z raportu Import równoległy produktów leczniczych...

więcej

Media o Forum Importu Równoległego 2012

„Ustawa o refundacji leków jest dobra i nie chcemy zmiany systemowej czy rewolucji. Chcemy jedynie uproszczonej ścieżki wpisywania leków z importu równoległego na wykazy refundacyjne. Gdyby dzisiaj na wykazach refundacyjnych znalazły się wszystkie leki, które mają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w ramach importu równoległego, byłoby to źródłem ok. 6 mln zł oszczędności. ” – cytowali  Prezesa SIRPL dziennikarze w publikacjach na temat I Forum Importu Równoległego.

Zwrócili także uwagę na...

więcej