Stowarzyszenie
Importerów Równoległych
Produktów Leczniczych

Al. Niepodległości 221/2
02-087 Warszawa

e-mail
biuro@sirpl.org

KRS: 0000263775
NIP: 522-283-04-14
REGON: 140712686