Stowarzyszenie
Importerów Równoległych
Produktów Leczniczych

ul. Leona Kruczkowskiego 6A/41
00-412 Warszawa

e-mail
biuro@sirpl.org

KRS: 0000263775
NIP: 522-283-04-14
REGON: 140712686