Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych

Celem Stowarzyszenia jest m.in. umożliwianie i wspieranie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia, propagowanie idei importu równoległego wśród społeczeństwa, a w szczególności lekarzy, farmaceutów, pacjentów oraz przedsiębiorców branży farmaceutycznej oraz działanie na rzecz poprawy jakości życia gospodarczego i etyki przedsiębiorców.