1 gru
2021

Jego rola jest znacząca!

W 2021 roku mija 10 lat odkąd Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych zorganizowało pierwsze Forum Importu Równoległego (FIR). Tegoroczne jubileuszowe X Forum Importu Równoległego odbyło się pod hasłem 'Zmiany rynku farmaceutycznego podczas 2 letniego okresu pandemii. Ocena korzyści z importu równoległego w obserwowanych zmianach'. Dzięki nowej, webinarowej formie, uczestniczyła w nim jeszcze większa liczba osób zainteresowanych tematyką korzyści płynących z importu równoległego. A jest ich wiele.

Jak pokazała dotychczas pandemia Covid19, aby skutecznie przeciwstawiać się przyszłym zagrożeniom i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia, niezbędny jest sprawnie funkcjonujący rynek farmaceutyczny dostarczający niezbędne leki wszystkim, którzy tego potrzebują w sposób nieprzerwany. Takim dodatkowym źródłem dostaw jest import równoległy, który wielokrotnie kompensował niedobory na rynkach całej Unii Europejskiej zarówno przed pandemią, jak i w jej trakcie, także leków ratujących życie. Pozwala on nie tylko poprawić dostęp do leków, realnie wpływa również na obniżanie się ich cen nawet w obecnych warunkach – mówił Tomasz Dzitko, prezes SIRPL podczas wystąpienia otwierającego jubileuszowe X FIR.

Import równoległy wprowadza konkurencję cenową, pomaga obniżyć ceny leków, szczególnie opatentowanych, tworząc znaczne oszczędności dla systemów ochrony zdrowia oraz pozwala na łagodzenie krajowych i/lub regionalnych niedoborów w UE. Jest naturalnym źródłem tańszych leków, które nie są zamiennikami, a tymi samymi produktami leczniczymi. Zarówno w przypadku wydawania z apteki leku z importu równoległego (lub odwrotnie), jak i leku w innej konfiguracji opakowań, nadal mamy do czynienia z tym samym produktem leczniczym, który został zaordynowany przez osobę uprawnioną na recepcie elektronicznej, potwierdza Ministerstwo Zdrowia.


Kwestię różnic pomiędzy substytucją, a wydaniem leku z importu równoległego omówił w swojej prelekcji Marian Witkowski z Naczelnej Izby Aptekarskiej analizując obowiązki ustawowe farmaceuty w zakresie informacji o najtańszym leku. Potwierdził, iż w sytuacji wydania za lek zaordynowany na recepcie leku sprowadzanego w ramach importu równoległego - zdarzenie takie nie stanowi wydania innego leku (substytucji).

Praktyczne przykłady umiejętnego korzystania z listy leków refundowanych dla osiągnięcia korzyści dla pacjenta i apteki przedstawił z kolei Sławomir Połubianko z Pharmaskills. Jak zauważa, każda apteka wydająca leki refundowane z importu równoległego może nie tylko obniżyć swoje koszty z uwagi na niższą cenę zakupu, lecz również wygenerować dzięki temu wyższą procentowo marżę. Jednocześnie korzysta na tym pacjent, który może zapłacić za lek czasem i kilkukrotnie mniej. Dzięki temu apteka może się wyróżnić w oczach pacjentów na tle innych aptek.

O tym, co czeka farmaceutów w przyszłości mówił podczas swojego wystąpienia Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Najwięcej pytań wywołały kwestie telemedycyny, teleporad oraz obecności voucherów w aptekach. Poruszano również tematy dalszych zmian w przepisach dotyczących e-recept i obowiązków wynikających z tego dla farmaceutów pracujących w aptekach.

Handel równoległy w przyszłości ma silne podstawy do dalszego rozwoju i wzrostu, ocenił Stanisław Kasprzyk z IQVIA, który analizował bieżące zmiany na europejskim rynku farmaceutycznym. W jego ocenie, pandemia nie wpłynęła istotnie na import równoległy, raczej kreuje nowe możliwości dla importerów. Zachowując dotychczasowy trend wzrostowy wartość rynku importu równoległego w Polsce ma szansę wkrótce przekroczyć 500 mln zł. Już teraz importerzy równolegli w Polsce dostarczają ponad 20 mln opakowań leków rocznie.

Z kolei o tym jak na rynek farmaceutyczny w perspektywie 2 lat wpłynie pandemia oraz jaka przyszłość czeka w najbliższych latach import równoległy mówił Michał Pilkiewicz z IQVIA. Jak zauważył, pandemia wygenerowała ogromne zaległości w dostępie pacjentów do leczenia i nie ma pewności jak szybko będzie możliwe ich nadrobienie. Ma to szczególne znaczenie w kontekście tego, jak zmiany gospodarcze wpłyną na budżety opieki zdrowotnej poszczególnych państw. Warto zauważyć, że pandemia przyspieszyła rozwój cyfryzacji opieki zdrowotnej. Wywołała także zmiany w preferencji lekarzy co do formy kontaktu i komunikacji medycznej. Choć poszczególne specjalizacje różnią się otwartością na nowy cyfrowy model, taka forma zyskuje coraz więcej zwolenników. Jak podkreśla, technologia zmienia kształt całej ścieżki leczenia pacjenta i tworzy nowe możliwości innowacji oraz kanały komunikacji dla wszystkich.

Pod koniec jubileuszowego X Forum Importu Równoległego odbyła się także sesja pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy mogli zadać prelegentom dodatkowe pytania związane z ich wystąpieniami, a także poruszyć inne nurtujące ich problemy.

Jego rola jest znacząca!