14 paź
2016

Ministerstwo Zdrowia popiera import równoległy

Życzymy sobie więcej leków z importu równoległego – powiedział Krzysztof Łanda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia podczas swojego wystąpienia na V Forum Importu Równoległego, które odbyło się 6 października w Warszawie.

Podczas otwarcia V Forum Tomasz Dzitko, Prezes Stowarzyszenia Importerów Równoległych Produktów Leczniczych mówił o sukcesach, dyskryminacji i wyzwaniach, jakie stoją przed importem równoległym.

Jako Gość Specjalny konferencji, Minister Krzysztof Łanda podziękował importerom równoległym za dotychczasowe działania i zaangażowanie w obniżanie cen leków dla polskich pacjentów oraz generowanie oszczędności dla budżetu państwa dzięki wpisywaniu leków z importu równoległego na listy refundacyjne. Minister zapewnił, że polscy importerzy równolegli mogą liczyć na dalsze wsparcie resortu, który jest otwarty jest na dialog o potrzebie dalszych zmian.

Zgodnie z tradycją pierwsza prezentacja dotyczyła statystyk handlu równoległego. Stanisław Kasprzyk z IMS Health potwierdził, że rynek importu równoległego w Polsce systematycznie rośnie, w ciągu ostatniego roku aż o 10%. IMS przewiduje dalsze wzrosty, szczególnie wśród leków biologicznych oraz leków wysokospecjalistycznych.

O sukcesie importu równoległego opowiadał w swojej prezentacji mec. Mariusz Kondrat z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy opisując korzystne zapisy w projekcie tzw. Ustawy refundacyjnej, szczególnie rozdzielenie importu równoległego od leków generycznych i ustanowienie limitu 85 % urzędowej ceny zbytu tego samego leku dopuszczonego do obrotu w procedurze innej niż import równoległy.

W dalszej części swoim wystąpienie zaszczycił uczestników V Forum Prezes Leszek Borkowski, który kierował URPL w czasach, gdy import równoległy w Polsce dopiero zaczynał się rozwijać. Mówił m.in. o tym, że rozwój importu równoległego zależy od rozumienia jego mechanizmów,  regulacji narodowych, umiejętności korzystania z tego co dobre. Zwrócił również uwagę na fakt, iż Polska jest krajem referencyjnym w procesach refundacji i wiele leków refundowanych nie będzie w Polsce tańszych właśnie z tego powodu. Import równoległy jest dla nich naturalną alternatywą.

O substytucji aptecznej opowiadał mgr farm. Michał Byliniak, Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Zwrócił on uwagę, iż system refundacji obowiązujący w Polsce jest jednym z najbardziej przejrzystych i najlepszych w całej Europie, natomiast nie dla farmaceutów, którzy przy okazji każdej, nawet najdrobniejszej zmiany zmuszeni są weryfikować całą swoją wiedzę na temat substytucji. Nie ułatwiają im tego również organy państwowe, który często wydają sprzeczne interpretacje przepisów. Wspomniał również, że substytucja często jest bardzo utrudniona z uwagi na różnice we wskazaniach poszczególnych leków w danej grupie, a także ograniczoną dostępnością niektórych, tańszych pozycji.

Prezes Jacek Gugulski z Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową wyraził swoje zadowolenie ze zmian, jakie pojawiły się w projekcie nowelizacji tzw. Ustawy refundacyjnej. Zmiana sposobu traktowania leków z importu równoległego przez świadczeniodawcę pozwoli poprawić promocję tych leków wśród pacjentów. Jednocześnie ustalenie 15% różnicy względem leku referencyjnego zwiększy liczbę tańszych leków na rynku, na czym wprost skorzystają polscy pacjenci. Podkreślił on również, że dla pacjentów opakowanie nie ma znaczenia, istotna jest jego zawartość.

Wyzwaniem dla importu równoległego będzie w najbliższych latach przygotowanie do procesu serializacji i weryfikacji produktów leczniczych, który zacznie działać w Europie od lutego 2019 roku. Prezentację na ten temat wygłosił Piotr Waniewski z kancelarii Waniewscy Legal. Zwrócił wielokrotnie uwagę na problematykę właściwego i adekwatnego tłumaczenia zapisów poszczególnych Dyrektyw przed wdrożeniem w Polsce oraz na niezwykle wysoki poziom komplikacji stosowania właściwych wymagań na różnych lekach oraz o tym, jak liczne będą zmiany porejestracyjne w okresie przejściowym.

V Forum Importu Równoległego zakończył panel dyskusyjny z udziałem Ministra Krzysztofa Łandy, Prezesa Leszka Borkowskiego, Prezesa Tomasza Dzitko, Prezesa Jacka Gugulskiego oraz mecenasa Piotra Waniewskiego.

Ministerstwo Zdrowia popiera import równoległy