23 maj
2012

Media o Forum Importu Równoległego 2012

„Ustawa o refundacji leków jest dobra i nie chcemy zmiany systemowej czy rewolucji. Chcemy jedynie uproszczonej ścieżki wpisywania leków z importu równoległego na wykazy refundacyjne. Gdyby dzisiaj na wykazach refundacyjnych znalazły się wszystkie leki, które mają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w ramach importu równoległego, byłoby to źródłem ok. 6 mln zł oszczędności. ” – cytowali  Prezesa SIRPL dziennikarze w publikacjach na temat I Forum Importu Równoległego.

„Ustawa o refundacji leków jest dobra i nie chcemy zmiany systemowej czy rewolucji. Chcemy jedynie uproszczonej ścieżki wpisywania leków z importu równoległego na wykazy refundacyjne. Gdyby dzisiaj na wykazach refundacyjnych znalazły się wszystkie leki, które mają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w ramach importu równoległego, byłoby to źródłem ok. 6 mln zł oszczędności. ” – cytowali  Prezesa SIRPL dziennikarze w publikacjach na temat I Forum Importu Równoległego.

Zwrócili także uwagę na propozycje, które przedstawili importerzy równolegli – uproszczenie procedur w zakresie oceny wniosków o objęcie refundacją leków z importu równoległego, skrócenie terminu wydania decyzji refundacyjnej do 30 dni, niższe opłaty od wniosku, obligatoryjny pay-back w wysokości 3 proc. płacony przez importerów oraz automatyczna obniżka ceny produktu z importu wobec leku oryginalnego wpisanego na wykazy refundacyjne o 10 proc.

Więcej na:

www.rynekaptek.pl

www.rynekzdrowia.pl

www.pulsmedycyny.com.pl

www.medicalnet.pl

www.zdrowastrona.pl

www.pharma.info

www.serwisprawa.pl

www.legalnews24.pl

www.placowkimedyczne.pl

www.medicamo.pl

www.eonkologia.pl