31 mar
2014

Importerzy równolegli chcą zmienić refundację

Import równoległy funkcjonuje w Polsce od 2004 r., jednak zaniedbania legislacyjne w zakresie wprowadzania leków z importu równoległego na listy refundacyjne utrudniają pacjentom dostęp do tańszych leków. Importerzy skierowali niedawno do Ministerstwa Zdrowia propozycje zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (projekt z dnia 18.09.2013 r.).

W wyniku przeprowadzonych konsultacji prawnych Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych (SIRPL) przesłało do Ministra Zdrowia propozycje poprawek w zakresie refundacji leków z importu równoległego, które przyczynią się do zwiększenia oszczędności dla pacjentów i skarbu państwa. Przede wszystkim importerzy wnioskują o skrócenie czasu oczekiwania na decyzję refundacyjną, uproszczenie procedury rozpatrywania wniosków i obniżenie opłaty za wniosek, co pozwoli wprowadzać na listy więcej tańszych produktów. Obecnie procedura ta trwa aż 180 dni.

Stowarzyszenie postuluje również o wprowadzenie mechanizmu dobrowolnego obniżania cen przez importerów równoległych, dzięki czemu obowiązujące przepisy będą zgodne z prawem Unii Europejskiej. Konieczność obowiązkowego obniżenia ceny leku z importu równoległego o określony administracyjnie procent została uznana za praktykę dyskryminującą i niezgodną z prawem UE. Nie ma uzasadnienia, by leki dopuszczone do obrotu w innym kraju wspólnoty europejskiej, a następnie sprowadzone do Polski w ramach importu równoległego, były traktowane mniej korzystnie niż te same leki wprowadzone do obrotu w Polsce przez producenta.

Obecne przepisy utrudniają wprowadzanie produktów z importu równoległego na listę leków refundowanych. Rozsądne regulacje mogłyby przynieść  ogromne oszczędności zarówno dla pacjenta, jak i skarbu państwa. Liczymy na możliwość dialogu z Ministerstwem i wspólne wypracowanie korzystnych zmian w ustawie” mówi Sławomir Bernaciak, prezes InPharm – firmy członkowskiej SIRPL.

Wśród proponowanych zmian do ustawy refundacyjnej importerzy przedstawiają również wprowadzenie mechanizmu wspierającego wydawanie leków z importu równoległego w aptekach poprzez obowiązek informowania pacjentów o dostępności leków z importu równoległego. Obecnie istnieje jedynie przepis nakładający obowiązek informowania o tańszych odpowiednikach, czyli wspierający sprzedaż wyłącznie leków generycznych.

Pismo do Ministra Igora Radziewicza-Winnickiego z dnia 06-02-2014

Importerzy równolegli chcą zmienić refundację