22 paź
2014

Odbyło się III Forum Importu Równoległego

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Importerów Produktów Leczniczych zorganizowało Forum Importu Równoległego, które odbyło się 25 września w Warszawie. Celem inicjatywy jest popularyzacja równoległego obrotu lekami w Polsce oraz wypracowanie dialogu na temat możliwości i korzyści dla pacjentów, farmaceutów i systemu ochrony zdrowia. W tym roku głównym tematem był rynek importu równoległego w Niemczech, stanowiący pozytywny przykład wsparcia importu równoległego przez ustawodawcę. Coroczna konferencja skierowana jest do głównie do uczestników rynku farmaceutycznego oraz decydentów.

Tegoroczna konferencja zatytułowana „Jak zwiększyć dostęp do tańszych leków” miała na celu przedstawienie najważniejszych problemów i wyzwań związanych z rozwojem rynku importu równoległego w Polsce. Podczas Forum zostały szeroko omówione zagadnienia dotyczące konieczności zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne, wsparcia ustawowego dla refundacji i wydawania leków z importu równoległego w aptekach oraz popularyzacji leków z importu wśród pacjentów i farmaceutów.

Głównym tematem tegorocznego forum był niemiecki rynek importu równoległego, który wspierany jest przez rząd i ustawodawstwo. W Niemczech 5% całego obrotu apteki musi pochodzić z importu równoległego, a w 2004r. wprowadzono tzw. „zasadę 15/15”, według której apteki mają obowiązek posiadania w ofercie leków z importu, których cena jest co najmniej 15% lub 15 euro niższa od leków referencyjnych. W systemie refundacji mogą też znajdować się leki nie spełniające tego kryterium, ponieważ ustawodawca nie narzuca ceny z jaką produkt z importu trafi na listę leków refundowanych, ale produkt taki nie podlega obowiązkowi wydania w aptece. Dzięki tym regulacjom sprzedaż leków z importu równoległego w Niemczech wzrosła z 4% (dane sprzed wprowadzenia zmian przez ustawodawcę) do niemal 11% (dane z 2013r.). U naszych zachodnich sąsiadów ta forma obrotu produktami leczniczymi traktowana jest jako rozwiązanie generujące oszczędności zarówno dla pacjentów, aptekarzy jak i budżetu państwa. Temat ten został szeroko omówiony przez Olivera Luksica, byłego deputowanego do Bundestagu i przedstawiciela Kolpharmy, lidera tamtejszego rynku importu równoległego. Natomiast Stanisław Kasprzyk i Frank Weissenfeldt z IMS HEALTH dokonali analizy rynku importu równoległego w Polsce i w Niemczech, rozpatrując je w kontekście różnic systemów prawnych obu krajów.

Prezentacje wygłosili również Mariusz Kondrat oraz Justyna  Stefańczyk-Kaczmarzyk  z kancelarii prawnej Kondrat i Partnerzy, którzy zwrócili uwagę na  konieczność wypracowania korzystnych zmian dotyczących importu równoległego w ustawie Prawo farmaceutyczne oraz w systemie opłat. Łukasz Weresiński, ekspert rynku farmaceutycznego skomentował projekt rozporządzenia dotyczącego Dobrych Praktyk Dystrybucji w obrocie produktami leczniczymi.

Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym z udziałem prelegentów, którzy zgodnie stwierdzili, że w Polsce konieczne są nie tylko zmiany w prawie farmaceutycznym, ale także i szeroko zakrojona kampania edukacyjna, uświadamiająca pacjentom i aptekarzom liczne korzyści wynikające z importu równoległego.

Prezentacje:
Dobra Praktyka Dystrybucji – czy importerzy równolegli przetrwają rewolucję – Łukasz Weresiński
Import równoległy w Niemczech i w Polsce w liczbach – Frank Weißenfeldt
Import równoległy w ustawie Prawo farmaceutyczne – konieczność wyrównania szans na rynku – Mariusz Kondrat
Opłaty w imporcie równoległym – zakres niezbędnych zmian – Justyna Stefańczyk Kaczmarzyk
Regulacje wspierające import równoległy w Niemczech – jak zmaksymalizować korzyści z importu równoległego – Oliver Luksic

Odbyło się III Forum Importu Równoległego