12 gru
2014

List do Ministra Igora Radziewicza-Winnickiego

Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych, jako organizacja reprezentatywna dla polskich importerów równoległych, zwróciło się do Ministra Igora Radziewicza-Winnickiego o zorganizowanie spotkania.

W związku z przekazaniem do Sejmowej Komisji Zdrowia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych, jako organizacja reprezentatywna dla polskich importerów równoległych, zwróciło się do Ministra Igora Radziewicza-Winnickiego o zorganizowanie spotkania służącego wypracowaniu jeszcze przed posiedzeniami Komisji Zdrowia odpowiednich rozwiązań regulujących materię ujętą w projekcie, a związaną bezpośrednio z działalnością członków SIRPL, której dalszy rozwój leży w interesie pacjentów i Skarbu Państwa. Podobne spotkanie zaproponowały wcześniej organizacje branżowe INFARMA, POLFARMED, ZPHF, PASMI i IG FARMACJA POLSKA.

Załącznik

List do Ministra Igora Radziewicza-Winnickiego