5 paź
2016

Zbliża się V Forum Importu Równoległego

W jaki sposób zwiększyć dostęp polskich pacjentów do leków? Jak obniżyć ceny leków w Polsce? W jaki sposób wdrażana będzie w Polsce tzw. Dyrektywa fałszywkowa? Co przyniesie nowelizacja Ustawy refundacyjnej? Jak zmieniał się rynek importu równoległego w ostatnich latach?

Doroczna konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych zbliża się wielkimi krokami. Jubileuszowe V Forum Importu Równoległego zatytułowane Nowe wyzwania dla przemysłu, więcej korzyści dla pacjentów, które odbędzie się 6 października w Hotelu Polania Palace w Warszawie pozwoli odpowiedzieć na te i wiele innych pytań głosami ekspertów. Wśród nich znajdą się m.in. Pan Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Pan Michał Byliniak – Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

W programie V Forum Importu Równoległego:
– Import równoległy w Polsce i w Europie wg danych IMS Health
– Refundacja produktów z importu równoległego
– Prawo dotyczące importu równoległego w Polsce – doświadczenia i konieczne zmiany
– Zwiększanie dostępu do leków oczyma organizacji pacjenckich
– Substytucja apteczna – nowe zasady
– Serializacja i tamper evidence z punktu widzenia zmian porejestracyjnych
– Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów