18 wrz
2014

Zbliża się III Forum Importu Równoległego

Forum Importu Równoległego to cykliczna inicjatywa Stowarzyszenia Importerów Równoległych Produktów Leczniczych, która ma na celu popularyzację importu równoległego w Polsce i stworzenie platformy dialogu na temat możliwości, które pacjentom i systemowi ochrony zdrowia stwarza to zjawisko w zakresie obniżania kosztów terapii.

III Forum Importu Równoległego zatytułowane „Jak zwiększyć dostęp do tańszych leków” odbędzie się 25 września 2014 roku. Tegoroczna edycja ma na celu omówienie najważniejszych problemów i wyzwań związanych z rozwojem rynku importu równoległego w Polsce. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące konieczności zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne, wsparcia ustawowego dla refundacji i wydawania leków z importu równoległego w aptekach oraz popularyzacji leków z importu równoległego wśród społeczeństwa.

W tym roku swoje prezentacje wygłoszą wybitni eksperci rynku farmaceutycznego z Polski i Niemiec. Mariusz Kondrat oraz Justyna  Stefańczyk-Kaczmarzyk  z kancelarii prawnej Kondrat i Partnerzy omówią konieczność wypracowania korzystnych zmian dotyczących importu równoległego w ustawie Prawo farmaceutyczne oraz w systemie opłat. Łukasz Weresiński, ekspert rynku farmaceutycznego, przedstawi zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w obrocie produktami leczniczymi. Natomiast Oliver Luksic, były deputowany do Bundestagu i European Affairs Director w Kohlpharma, zaprezentuje regulacje wspierające import równoległy na rynku niemieckim, które powinny być wzorcem dla polskiego ustawodawcy, a Michał Pilkiewicz i Frank Weissenfeldt z IMS porównają rynek importu równoległego w Polsce i w Niemczech, rozpatrując je w kontekście różnic systemów prawnych obu krajów. Konferencję zakończy panel dyskusyjny z udziałem ekspertów.

Zbliża się III Forum Importu Równoległego